ข้าวเหนียวดำกะทิ

รวงข้าวเหนียวดำ1
ข้าวเหนียวดำกะทิ