ข้าวเหนียวดำกะทิ

ข้าวเหนียวดำกะทิ
กล้าข้าวเหนียวดำ