กล้าข้าวเหนียวดำ

ข้าวเหนียวดำกะทิ
แปลงข้าวเหนียวดำ