เมล็ดข้าวบาร์เลย์

Regeneration Project in Mongolia (PSARTI)
ข้าวบาร์เลย์ต้ม