ดอกขี้ไก่ย่าน

ใบขี้ไก่ย่าน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA