กระถินเทพามากกว่า5 ปี

<KENOX S860  / Samsung S860>
ต้นกล้ากระถินเทพา